Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es
Tfno.: 67945722211/7/19

Convocatoria da Asemblea de Fontaíña 2019

Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria de 2019 da Asociación Fontaíña


Benquerid@ soci@:

Pola presente, convocámoste á Asemblea Xeral Extraordinaria de 2019 da Asociación Fontaíña que terá lugar o vindeiro venres día 23 de xullo ás 20 h. en primeira convocatoria e ás 20:30 h. en segunda na cafetería JukeBox, sita na rúa Heraclio Botana, 4, Vigo.

A orde do día a tratar será a seguinte:

1º) Lectura e aprobación, se procede, da acta da xuntanza anterior.

2º) Elección da xunta directiva da asociación.

3º) Rogos e preguntas.
25/1/19

Actividade de voluntariado: Censo de aves invernantes 2019


O venres 25 de xaneiro pola mañá (de 9 a 13 h.) realizarase a XV e derradeira edición do censo de aves invernantes do treito costeiro que vai dende Cabo de Mar (Alcabre) ata a Praia de Baluarte (Coruxo), pasando pola Xunqueira do Lagares.

Ó longo deste 2019 tamén realizaremos os tradicionais censos de aves en paso prenupcial en abril e en paso posnupcial en setembro mais a partires de agora deixaremos de realizar censos de aves e as actividades ornitolóxicas que desenvolveremos en Fontaíña serán doutra índole.

O lugar de encontro será en Cabo de Mar (no extremo leste do paseo de Samil) ás 9:00 h.

O número de prazas é limitado (7 voluntarios/as).

Nesta actividade os e as participantes irán acompañados por un ornitólogo da asociación Fontaíña e axudarán a identificar e a contar as aves acuáticas que se atopen no seu percorrido. Dita información serve para coñecer o estado ambiental deste treito de costa en xeral e das poboacións de aves acuáticas do mesmo en particular.

As persoas interesadas teñen que apuntarse no correo electrónico diegodalimia@gmail.comindicando o número de teléfono e se se precisan prismáticos.

É recomendable levar prismáticos e roupa e calzado cómodos para camiñar.

Dende a Asociación Fontaíña queremos dar as grazas a todas as persoas que colaboraron nos censos de aves invernantes, en paso prenupcial e en paso posnupcial realizados nestos quince anos. A todos e todas moitas grazas. Vémonos nas dunas!

22/1/19

Alegacións ó Plano de Conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal de O Vao-Baluarte (Vigo)
A Asociación Fontaíña vén de apresentar alegacións ó Plano de Conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal de O Vao-Baluarte (Vigo) solicitando que sexa ampliado para incluír dentro dos seus límites as praias de Fontaíña, da Calzoa e da Foz e as dunas presentes nestos areais polos motivos que indicamos a continuación:

Hábitats de interese

Na praias de Fontaíña e da Calzoa aparece o Hábitat Natural de Interese Comunitaria “Dunas móviles do litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) catalogado co código 2120 na Directiva 92/43/CEE. Segundo esta directiva europea, un hábitat de interese comunitaria atópase ameazado de desaparición na súa área de distribución natural e require da designación de zonas de especial conservación.

Especies de interese


Invertebrados
Mangón (Arenicola marina): este anélido poliqueto conta cunha das súas poucas poboacións viguesas na praia da Foz.

Vertebrados
Mamíferos
Lontra (Lutra lutra): este mamífero obsérvase na praia da Calzoa con frecuencia no seu camiño do mar á xunqueira do Lagares.

Aves
Dende xaneiro de 2005 e ata a actualidade, a Asociación Fontaíña realiza censos de aves acuáticas invernantes, en paso prenupcial e posnupcial respectivamente na praia da Calzoa e nestas xornadas de estudo ornitolóxico lévanse observado preto de corenta especies de aves acuáticas diferentes.

Cómpre lembrar que neste areal aparecen aves catalogadas no Anexo I da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 30 de novembro de 2009 relativa á conservación das aves silvestres como a garzota (Egretta garzetta) ou a gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus); as especies engadidas neste anexo deben ser obxecto de medidas de conservación do seu hábitat.

Ademais, na praia da Calzoa aliméntanse aves limícolas en migración e exemplares invernantes que repousan ou pasan a noite no interior da Xunqueira do Lagares, a zona húmida de maior importancia do concello. Non ten sentido a protección da Xunqueira sen esta zona de alimentación. É o caso do pilro común (Calidris alpina) o bilurico bailón (Actitis hypoleucos) ou da píllara real (Charadrius hiaticula), entre outras.

Outra especie de interese é o virapedras (Arenaria interpres) na que podemos salientar un individuo marcado como xuvenil en 2011 (tería agora sete anos) polo Grupo de Anelamento Anduriña. Esta ave foi avistada en Escocia en maio de 2015, na súa migración cara ao norte, a 1.700 Km da Calzoa. Estas zonas de alimentación son fundamentais para garantir a viaxe de ida ata as zonas de cría (a máis de 2.500 km) e a supervivenza trala chegada ás nosas costas, despois de reproducirse, xa que chegan esgotadas ás nosas praias a finais de xullo ou primeiros de agosto (en plena tempada de praia), despois de ter realizado unha viaxe de milleiros de quilómetros.

Moitas destas aves precisan esta zona para alimentarse e poder continuar o seu camiño migratorio dende as zonas de cría (no ártico) ata as de invernada (en ocasións tan ao sur como Sudáfrica).

Tamén cabe subliñar o caso dun pilro bulebule (Calidris alba), atopado exhausto durante a migración na praia da Calzoa, que despois dunha breve estadía no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Cotorredondo, foi novamente liberado nesa mesma praia. Esta ave foi observada, dous anos e medio despois (en marzo de 2017), en tres ocasións diferentes, na costa de Gambia (3.300 km ao sur). Outras aves desta mesma especie, presentes tamén na Calzoa en diversas épocas do ano, foron avistadas en Francia, Holanda, Escocia ou Islandia (estas últimas a 2.600 km ao norte).

Na zona recalan outras moitas especies de limícolas (das que non dispoñemos de datos pormenorizados dos seus movementos debido a que non están marcadas, pero que pola súa bioloxía son similares aos descritos) e aves mariñas que tamén precisan desa zona para alimentarse.

No tocante ás gaivotas, cómpre salientar a observación de aves aneladas con ata 27 citas de aves marcadas con Pvc en distintos países como Noruega, Dinamarca, República Checa, Alemania, Holanda, Francia, Bélxica ou Inglaterra como a gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus), especie catalogada no Anexo I da Directiva 2009/147/CE e da que se observaron 10 exemplares anelados diferentes, a gaivota chorona (Chroicocephalus ridibundus) da que se observaron 6 exemplares anelados diferentes, a gaivota patiamarela (Larus michahellis) da que se observaron 5 exemplares anelados diferentes, a gaivota escura (Larus fuscus) da que se observaron tamén 5 exemplares anelados diferentes ou a gaivota cáspica (Larus cachinans), moi escasa en Galicia e da que observou un exemplar anelado nestos areais.

16/12/18

Convocatoria da vindeira actividade de Fontaíña


 
O vindeiro mércores 19 de decembro pola mañá (de 11 a 13 h.) realizarase unha nova actividade de voluntariado ambiental nas dunas da Praia de Fontaíña e Baluarte (Coruxo) para conmemorar o o XXV aniversario do comezo das labouras de restauración ambiental das dunas de Fontaíña e Baluarte e na que as persoas asistentes levarán a cabo tarefas de limpeza, erradicación de flora exótica e reparación dos soportes do itinerario autoguiado de interpretación ambiental presente nesta fermosa duna.

O lugar de encontro serán as dunas da Praia de Fontaíña e Baluarte ás 11:00 h.

O número de prazas é limitado (5 voluntarios/as).

Nesta actividade os e as participantes irán acompañados por un monitor da asociación Fontaíña que explicará e coordenará as tarefas a levar a cabo.

As persoas interesadas teñen que apuntarse no correo electrónico diegodalimia@gmail.com indicando o número de teléfono.

É recomendable levar roupa e calzado cómodos.

Deste xeito rematamos cun ano de actividades para celebrar o XXV aniversario do comezo das labouras de restauración ambiental das dunas de Fontaíña e Baluarte. Cómpre lembrar que cando comezamos traballar neste interesante ecosistema dunar atopábase nun estado de degradación moi avanzado e agora, tras as tarefas de restauración, forma parte do Espazo Natural de Interese Local “Complexo duna-areal dos areais do Bao e Baluarte”. Daquela case que non había experiencias de restauración dunar en Galicia polo que o proxecto foi pioneiro ó mesmo tempo que moi valioso e exemplificante. Tras vintecinco anos de esforzo continuado, o proxecto ben se mereceu unha celebración.
 

Ademais desta actividade, ó longo do ano proseguimos cos traballos de restauración ambiental nos tres espazos naturais onde habitualmente traballamos: areais e dunas de Fontaíña e Baluarte, areal e dunas de Cabo de Mar e Xunqueira do Lagares e organizamos outras actividades como roteiros, limpezas, os xa tradicionais censos de aves acuáticas,…

E, como sempre, queremos agradecer a inestimable colaboración de todos aqueles que fixeron posible o noso traballo de restauración ambiental e voluntariado nestes 25 anos. Moitas grazas e vémonos nas dunas!

23/10/18

Actividade en colaboración coa ONG Cooperación InternacionalO pasado sábado vinte de outubro 22 voluntarios de Cooperación Internacional realizaron un roteiro guiado por un membro da nosa asociación ó longo dos tres espazos que estamos a restaurar dende Fontaíña.

Deste xeito os e as asistentes coñeceron de primeira man os traballos que desenvolvemos nas dunas de Baluarte e Fontaíña, na Xunqueira do Lagares e nas dunas de Cabo de Mar.

Nun ambiente distendido comentáronse diferentes aspectos das labouras e actividades levadas a cabo nestes tres valiosos espazos naturais durante os últimos anos. O resultado foi unha actividade moi enriquecedora para todos e todas

17/9/18

Memoria do XIV censo de aves acuáticas en paso postnupcial de Fontaíña


Ave de playa 12.jpg
Virapedras (Arenaria interpres) (Imaxe tomada da Wikipedia)
 O pasado sábado 15 de setembro pola mañá (de 9 a 13 h.) realizouse a XIV edición do censo de aves en paso posnupcial do treito costeiro que vai dende Cabo de Mar (Alcabre) ata a Praia de Baluarte (Coruxo), pasando pola Xunqueira do Lagares. Un total de 9 voluntarios acompañados dun monitor ornitólogo da Asociación Fontaíña realizaron o censo observando 596 exemplares de 13 especies de aves acuáticas diferentes:Corvo mariño cristado 8

Corvo mariño real 7

Garza cincenta 5

Garzota 5

Cullereiro 2

Lavanco 13

Pita de auga 2

Gaivota patiamarela 486

Gaivota escura 3

Gaivota chorona 52

Carrán cristado 2

Bilurico bailón 8

Virapedras 3Nesta actividade debateuse a conveniencia ou non de que as praias da Calzoa e da Foz se convertiran en areais para cans. Dende a Asociación Fontaíña xa temos amosado a nosa disconformidade con que estos areais se converteran en praias caninas debido a que contan con valores naturais incompatibles con este tipo de uso, a diferenza doutras praias próximas e pouco frecuentadas por bañistas e usuarios que serían perfectas candidatas como praias caninas. 


Enlace da reportaxe da actividade en La Voz de Galicia


As nosas reivindicacións foron apoiadas por numerosas asociacións o pasado día 17 de xuño na concentración de protesta organizada na zona pola nosa asociación xunto co Colectivo Matogueira e Verdegaia: ADEGA, Amigos da Terra, Asociación de Veciños de Coruxo, Asociación Treze Catorze, Colectivo de Defensa Ambiental A Terra Non Se Vende, Grupo de Anelamento Anduriña, Grupo Naturalista Hábitat, Luita Verde, Rede de colectivos A Ría Non Se Vende, Sociedade Galega de Ornitoloxía e Sociedade Galega de Historia Natural.Con respecto ós valores naturais destes dous areais, cómpre dicir que están localizados a carón da Xunqueira do Lagares, feito que lles achega unha grande importancia ambiental, sobre todo no tocante á presenza de aves acuáticas -algunhas delas catalogadas en diferentes catálogos e directivas- alimentándose e descansando debido á súa proximidade á citada marisma. En praias próximas a estes dous areais a biodiversidade é moito menor.Ademais, na praia da Calzoa aparece o Hábitat Natural de Interese Comunitaria “Dunas móbiles do litoral con Ammophila arenaria” (dunas brancas) catalogado co código 2120 na Directiva 92/43/CEE. Segundo esta directiva europea, un hábitat de interese comunitaria atópase ameazado de desaparición na súa área de distribución natural e require da designación de zonas de especial conservación.Cómpre salientar que o pasado sábado 15 nas praias da Calzoa e da Foz apenas se contabilizaron aves ó haber sobre dez cans nestos areais. Esto é a primeira vez que acontece dende fai 14 anos, aló por 2005, cando comezamos a organizar esta actividade. Ata o pasado ano a Calzoa e a Foz eran os areais nos que máis especies de aves e onde máis individuos das diferentes especies se observaban neste treito de costa, feito que demostra a mala elección destas dúas praias como praias caninas.


A Asociación Fontaíña solicitou unha entrevista en setembro de 2017 co Alcalde e coa Concelleira de Medio Ambiente de Vigo para valorar escoller outra praia alternativa á Calzoa e á Foz como praias caninas mais non obtivemos resposta.

Dende a Asociación Fontaíña queremos dar as grazas a todas as persoas que colaboran nas actividades ornitolóxicas en particular e nas actividades de voluntariado da asociación en xeral. Vémonos no censo de aves acuáticas invernantes en xaneiro de 2019.

11/9/18

AVISO IMPORTANTE: CAMBIO DE DATA DO CENSO DE AVES

Informávosmos de que se modificou a data do próximo censo de aves, pasando do xoves 13 ó sábado 15 de setembro, de 9 a 13h. Máis información na entrada  inferior deste blog.