Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es
Tfno.: 67945722227/2/10

Derradeiras actividades realizadas no Obradoiro da Natureza

Os rapaces participantes participantes no Obradoiro da Natureza realizaron dúas novas actividades nos meses de decembro e xaneiro. O mal tempo fixo que se suspendera a excursión prevista ó Esteiro do Miño. En Decembro un grupo de rapaces e máis algúns voluntarios adultos levaron a cabo un obradoiro medioambiental na Xunqueira do Lagares, un espazo de enorme interese natural que segue necesitando de numerosas medidas de protección por parte das autoridades. Os participantes continuaron cos traballos de plantación de arboriñas de ribeira arredor das marxes da marisma, coa finalidade de ir formando unha pantalla vexetal que reduza o impacto visual do entorno cada vez máis urbanizado arredor da marisma, ademais de favorecer a biodiversidade deste ecosistema. En total se plantaron e titorizaron 30 arboriñas de diversas especies (carballo, loureiro, freixo,salgueiro, amieiro e avelaira).

Unha vez rematada a plantación comezouse coa limpeza dos numerosos residuos acumulados na marxe dereita do río Lagares, consecuencia das enchentes. Este traballo foi continuado en dúas xornadas máis , de serán, polos voluntarios da Oficina Municipal de Voluntariado. En total foron retirados uns 115kg de lixo.

A xeito de anecdota sinalar que unha das voluntarias atopouse soterrad un exemplar de ecance común (Anguis fragilis), un reptil que, a primeira vista, semella unha cobra, pero que, en realidade, é un lagarto que evolucionou cara un corpo sen patas.

A finais de xaneiro os rapaces do Obradoiro da Natureza traballaron en Cabo de Mar, un singular tramo da costa de Vigo onde se mesturan as dunas, os piñeirais e as rochas no mar. Aproveitando que o Concello de Vigo (moitas grazas a Fran de Novocontorno polo seu interese) renovou totalmente o valado de proteción das dunas da praia do Cocho das Dornas.

Os nenos voluntarios colocaron carteliños informativos para evitar que a xente se meta entre as dunas e as pisotee, puxeron novas barreiras de ramallo que axudarán a atrapar a a area e formar novas dunas e retiraron o lixo que había entra es rochas.

A nota naturalista da xornada a puxeron as ringleiras de procesionarias (Thaumetopoea pityocampa ) que atoparon as rapazas no piñeiral.

Dende este blog queremos felicitar a tódolos participantes nos obradoiros e animámolos a que sigan colaborando na defensa da natureza.


PATROCINADORES:


No hay comentarios: