Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es13/7/12

OPERACIÓN CABICHA-OPERACIÓN COLILLA 2012
As praias de Fontaiña é Baluarte (Coruxo-Vigo) son un dos areais vigueses que contan con ecosistemas dunares en bo estado de conservación, resultado dun proxecto de voluntariado ambiental levado a cabo pola Asociación Fontaíña e o Concello de Vigo desde 1993.
Ó longo de todo este tempo cabe sinalar a detección dun problema específico relacionado coa limpeza da area destas praias, xa que ó ser visitada maioritariamente por xente nova e de mediana idade, moitos/as deles/as persoas fumadoras, aparecen multitude de colillas dispersas pola area, co que se dan unha serie de problemas ambientais:
- Contaminación visual e química da area.
- Posibles afeccións a organismos que habitan na area dunha praia (plantas, invertebrados, microorganismos) cun alto valor ecolóxico.
- Redución da calidade da area desde o punto de vista do uso humano (bañistas, turismo,...).
 
 A OMV e a Asociación Fontaíña veñen traballando regularmente a prol da solución deste problema mediante a organización anual da chamada “Operación Colilla”, na que voluntarios da Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo e da Asociación Fontaíña, nunha xornada de verán, peinan toda a praia recollendo desperdicios de pequeno tamaño (colillas, plásticos, papeis, chapas,...) de orixe artificial, deixando os restos orgánicos, principalmente algas, para substento das comunidades biolóxicas que se asentan nesta praia.   Evítase en todo caso promover a limpeza mecanica da praia con tractor, xa que o paso da maquinaria pesada sobre a duna podería deterioralas e ademáis o tamizado mecánico da area (útil en praias urbanizadas) neste caso perxudicaría a formación de dunas embrionarias na costa.
 
 Posteriormente, noutra xornada, repartiríanse cinceiros de praia entre os bañistas, realizándose ó mesmo tempo unha laboura informativa e de concienciación entre os usuarios da praia.  Ademais disto a propia praia de Baluarte conta cunha serie de cinceiros fixos, instalados no valado de proteción das dunas que son baleirados periódicamente polo persoal de limpeza de praias.

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DA “OPERACIÓN COLILLA 2012”

Sábado 21/7/12.  Operación Colilla en Fontaíña e Baluarte.  Limpeza de cabichas na praia e campaña de concienciación cidadá.  Horario: 10:00-13:00 h.    Nº de prazas: 30.
Lugar de encontro e material necesario: Praia da Fontaíña (perto da do Vao) no lugar do Breadouro.  No caso de que xa os recibiran, os voluntarios/as deberán traer as súas lubas.

Venres 10/8/12 Operación Cabicha: Reparto de colilleiros.  Reparto de cinceiros e campaña informativa en Fontaíña-BaluarteHorario: 17:00-18:00 h.    Nº de prazas: 7.
Lugar de encontro e material necesario: Praia da Fontaíña (perto da do Vao) no lugar do Breadouro


ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR

Apuntarse a través da Oficina Municipal de Voluntariado (Tfno: 986810213, e-mail: ofi.voluntariado@vigo.org) ou da Asociación Fontaíña (Tfno: 679457222, e-mail: fontainhavigo@yahoo.es).
 

1/7/12

Xuntanza co voluntariado da OMV


O venres 29/6/12, ás 19h, celebrouse unha xuntanza cos voluntarios/as da OMV de Vigo.
O obxectivo da xuntanza era realizar, de modo conxunto -OMV, Fontaíña e voluntariado- unha valoración do realizado dende decembro de 2011 ata xuño 2012.

A xuntanza constou de catro partes:
  • Recepción de asistentes e presentación en grupo. Explicación dos motivos, antes citados, da organización da actividade.
  • Exposición, mediante unha presentación de powerpoint, das actividades realizadas dende decembro de 2011 ata xuño de 2012. Apuntamento das vindeiras actividades en 2012.
  • Enquisa de avaliación ós voluntarios, na que se valoraba diferentes aspectos do programa de medio ambiente e se solicitaban suxerencias.
  • Entrega de CD con fotos das actividades realizadas, un lote chaveiros e pegatinas de Voz Natura.