Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es17/12/22

Resumo da actividade LIBERA 1m2 na Xunqueira do Lagares o 10/12/2022

O día 10 de decembro de 2022 en horario de 10 a 12h, un grupo de 13 voluntarios/as, levou a cabo unha limpeza de lixo na Xunqueira do Lagares. 


Esta actividade formaba parte dunha campaña a nivel español denominada LIBERA 1m2 POLO CAMPO, BOSQUES E MONTE e foi convocada e organizada polo PROGRAMA LIBERA das entidades SEO-BIRDLIFE ECOEMBES.

Retiráronse en total 76,5kg de lixo, dos que 52,5kg se correspondían con residuos sólidos urbanos non reciclables (fragmentos plásticos -sobre todo EPS ou poliestireno expandido-, residuos hixiénicos, envases deteriorados, cordas...), 8,5kg de residuos voluminosos (postes de madeira), 11,5kg de envases reciclables (botellas de PET-tereftalato de polietileno-, principalmente) e 4kg de botellas de vidro. 


Todos os residuos foron trasladados ata a illa de reciclaxe situada nas proximidades da ponte de Samil e depositados no correspondente contedor.


Tamén se realizou un traballo de ciencia cidadá, consistente dun transecto de 173m de lonxitude e 6m de ancho nas marxes do sendeiro do Lagares. En dita área se recolectaron, clasificaron e retiraron todos os residuos atopados seguindo as instrucións da aplicación E-LITTER. 


------------------------------------------------

El día 10 de diciembre de 2022 en horario de 10 a 12h, un grupo de 13 voluntarios/as, llevó a cabo una limpieza de basuraleza en la Xunqueira do Lagares. 

Esta actividade formaba parte de una campaña a nivel español denominada LIBERA 1m2 POR EL CAMPO, MONTES E BOSQUES y fue convocada y organizada por el PROGRAMA LIBERA de las entidades SEO-BIRDLIFE ECOEMBES.

Se retiraron en total 76,5kg de basura, de los que 52,5kg se correspondían con residuos sólidos urbanos no reciclables (fragmentos plásticos -sobre todo EPS o poliestireno expandido-, residuos higiénicos, envases deteriorados, cuerdas...), 8,5kg de residuos voluminosos (postes de madera), 11,5kg de envases reciclables (botellas de PET-tereftalato de polietileno-, principalmente) y 4kg de botellas de vidro. 

Todos los residuos fueron trasladados hasta a isleta de reciclaje situada en las proximidades del puente de Samil y depositados en el correspondente contenedor.

También se realizó un trabajo de ciencia cidadana, consistente en un transecto de 173m de longitud y 6m de ancho en los márgenes del sendero del Lagares. En dicha área se recolectaron, clasificaron y retiraron todos los residuos encontrados siguiendo las instrucciones de la aplicación E-LITTER. 
29/11/22

Convocatoria actividade LIBERA 1m2 POLOS CAMPO, OS BOSQUES E O MONTE na Xunqueira do Lagares o 10/12/2022

 
O vindeiro sábado 10 de decembro, de 10:00 a 12:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Realizarase unha limpeza de lixo deste interesante espacio natural vigués.A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, refuxio de numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha salina do SXVIII.

Por desgraza, a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais. Un deles (e hai moitísimos máis) vai ser combatido mediante o traballo do voluntariado ambiental. A presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saídas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar regularmente dito lixo para evitar que se acumule degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.

A actividade forma parte da campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes.

Poderá participar calquera persoa interesada, inscribíndose previamente, e a Asociación Fontaíña facilitará luvas, peto identificativo, auga e avituallamento; ademais de contar cun seguro de RC e accidentes. Para esta xornada haberá 12 prazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar nesta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 anos deben de vir acompañados por unha persoa adulta e os menores de 16 ata 18 anos traer esta autorización dos seus pais ou titores.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

É imprescindible levar botas de auga e roupa para traballar e mancharse. Chuvasqueiro ou gorra de sol según a meteoroloxía.

__________________________________

El próximo sábado 10 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira do Lagares. Se realizará una limpieza de basura de este interesante espacio natural vigués.

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desmbocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, refugio de numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII.

Por desgracia, la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Uno de ellos (y hay muchísimos más) va a ser combatido mediante el trabajo del voluntariado ambiental. La presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares y las salidas de materiales por las alcantarillas, por lo que resulta necesario retirar regularmente esa basura para evitar que se acumule degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local.

La actividad forma parte de la campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO-Birdlife y Ecoembes.

Podrá participar cualquier persona interesada, inscribiéndose previamente, y la Asociación Fontaíña facilitará guantes, chlaeco, agua y avituallamento; además de contar con un seguro de RC y accidentes. Para esta jornada habrá 12 plazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar en esta actividad es imprescindible apuntarse previamente, mediante el envío de un correo electrónico a 
fontainhavigo@yahoo.es 

indicando los siguientes datos:
Nombre participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de 16 anos deben de venir acompañados por una persoa adulta y los menores de 16 hasta 18 anos traer esta autorización de sus padres o tutores.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Es imprescindible llevar botas de agua y ropa para trabajar y mancharse. Chubasquero o gorra de sol según la meteorología.

27/11/22

Resumo da actividade de voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares o 26/11/2022


O sábado 26 de novembro un grupo de voluntarios de Fontaíña remataron a eliminación dun grande exemplar da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana) na Xunqueira do Lagares en Coruxo- Vigo. 

Estas actividades de voluntariado medioambiental forman parte do Programa de Apadriñamento de Espazos Naturais de Proyecto Libera organizado e patrocinado por SEO-Birdlife e Ecoembes.

En total os fragmentos do cepellón eliminado pesaban 75kg. Tamén se localizaron e retiraron 5 exemplares pequenos que había nas proximidades do "xigantón" e que estaban inzando a marisma.

--------------------------------------------------------------------


El sábado 26 de noviembre un grupo de personas voluntarias de Fontaíña terminaron la eliminación de un gran ejemplar de la bioinvasora hierba de las pampas (Cortaderia selloana) en la Xunqueira do Lagares en Coruxo-Vigo. Estas actividades de voluntariado medioambiental forman parte del Programa de Apadrinamiento de Espacios Naturales de Proyecto Libera organizado y patrocinado por SEO-Birdlife y Ecoembes.
En total los fragmentos del cepellón eliminado pesaban 75kg. También se localizaron y retiraron 5 ejemplares pequeños que había en las proximidades del "gigantón" y que estaban infestando la marisma.

18/11/22

Convocatoria de actividade na Xunqueira do Lagares o 26/11/2022-Programa Libera Apadriñamento de Espazos Naturais


 


O vindeiro sábado 26 de novembro, de 9:00 a 12:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Nela se eliminarán algúns exemplares da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana), recolleremos lixo da marisma e limparemos os carteis sinalizadores deste interesante espacio natural vigués.

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, e que serve de refuxio a numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha saíña do SXVIII.

Por desgraza a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais.  Dous deles (e hai moitísimos máis) var ser combatidos mediante o traballo do voluntariado ambiental:
 • Presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saidas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar ditos residuos para evitar que se acumulen degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.
 • Colonización de especies bioinvasoras como a Cortaderia selloana (Herba das pampas), incluída no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
A actividade forma parte das accións da proposta "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental", e conta co patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes, na convocatoria 22-23 de Apadriñamento de Espazos Naturais.

Para esta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 años deberán participar acompañados dun adulto que se faga cargo deles;  os menores de 16 a 18 anos poderán participar sós previa autorización dos seus pais ou titores (Enlace descarga documento autorización).

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

As persoas voluntarias estarán acompañadas por un monitor da Asociación Fontaíña. Se lles facilitará ferramenta de traballo, luvas e avituallamento.

É recomendable levar roupa para traballar no campo e botas de auga pola elevada humidade do terreo.  IMPORTANTE: Para traballar na eliminación da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario vestir roupas que protexan a pel (camiseta de manga longa e pantalón longo),  xa que as follas desta herba son moi cortantes e poden ferir ou irritar a pel.

__________________________________________________________________________________


El próximo sábado 26 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira del Lagares. En ella se eliminarán algunos ejemplares de la bioinvasora hierba de las pampas (Cortaderia selloana), recogeremos basura de la marisma y se limpiarán los carteles señalizadores de este valioso espacio natural vigués. 

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII
Por desgracia la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Dos de ellos (hay muchos más) van a ser combatidos mediante el trabajo del voluntariado ambiental: 
 • Presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares, y las salidas de  materiales por los aliviaderos del saneamiento, por lo que resulta necesario retirar dichos residuos para evitar que se acumulen degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local. 
 • Colonización de especies bioinvasoras como la Cortaderia selloana (Hierba de las pampas), incluída en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
La actividad forma parte de las acciones de la propuesta "Xunqueira do Lagares
Acciones de voluntariado ambiental" y cuenta con el patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO- Birdlife y Ecoembes, en la convocatoria 22-23 de Apadrinamiento de Espacios Naturales.

Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente 
mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de edad deben venir acompañados por una persona adulta. Los menores de 16 a 18 anos podrán participar solos previa autorización de sus padres o tutores (Enlace descarga documento autorización).


Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Las personas voluntarias estarán acompañadas por un monitor de la Asociación Fontaíña. Se les facilitará herramienta de trabajo, guantes y avituallamento. La Asociación dispone de seguro de RC y accidentes para voluntariado.

Es recomendable llevar ropa para trabajar en el campo y botas de agua por la elevada humedad del terreno.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.

Novamente seleccionados para participar no Programa Libera de Apadriñamento de Espazos Naturais


A Asociación Fontaíña foi seleccionada, por segundo ano consecutivo, para participar no Programa de Apadrinamiento de Espacios Naturales do Programa Libera na convocatoria de 2022-23. Libera é un proxecto medioambiental desenvolvido por SEO-Birdlife e Ecoembes.  O noso agradecemento ós patrocinadores polo seu apoio.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
La Asociación Fontaíña fue seleccionada, por segundo año consecutivo, para participar en el Programa de Apadrinamiento de Espacios Naturales del Programa Libera en la convocatoria de 2022-23. Libera es un proyecto medioambiental desarrollado por SEO-Birdlife y Ecoembes.  Nuestro agradecimiento a los patrocinadores por su apoyo.

24/10/22

Resumo da actividade de voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares o 22/10/2022Un grupo de voluntarias estivo na Xunqueira do Lagares arrincando un  exemplar de Cortaderia selloana, a bioinvasora herba das pampas. En total 45kg. Noraboa polo traballo realizado. Seguiremos con máis actividades en novembro.

17/10/22

Convocatoria actividade na Xunqueira do Lagares o 22/10/2022

Imos celebrar unha actividade de voluntariado na Xunqueira do Lagares (Coruxo-Vigo) o sábado 22 de octubre de 2022, de 9 a 12 h. 

Calquera persoa interesada pode participar, inscribíndose previamente. A Asociación Fontaíña proporcionará a herramienta, luvas, peto de identificación, auga e avituallamento; ademais de contar cun seguro de RC e accidentes. O número de prazas é limitado e  o grupo estará coordinado por un monitor.


Os menores de 16 años deberán participar acompañados dun adulto que se faga cargo deles;  os menores de 16 a 18 anos poderán participar sós previa autorización dos seus pais ou titores.


Durante a xornada se retirarán algúns exemplares de herba das pampas, a bioinvasora  Cortaderia selloana,  recolleranse os residuos sólidos dunha zona de marisma e limpiaremos la señalización de este interesante espacio natural vigués.

Tamén aproveitaremos para coñecer e desfrutar da paisaxe, a flora e as aves que habitan nesta zona húmida costeira. 

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico e que serve de refuxio a numerosas aves migratorias. Ademais, ten valor histórico pola presenza de restos dunha salina do século XVIII.

Por desgraza, Xunqueira do Lagares presenta varios problemas ambientais. Dous deles (e hai moitos máis)  pódense combater a través del traballo do voluntariado ambiental:
 • Presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentes do río como polas preamares ou incluso pola saída de materiais a través dos sumidoiros, polo que é necesario retirar ditos residuos para evitar que se acumulen e degraden unha área de enorme importancia natural a nivel local.
 • Colonización de especies bioinvasoras como a Cortaderia selloana (Herba das pampas), incluída no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Para participar nesta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 anos deberán ir acompañados dun adulto e os menores de 18 anos deberán traer esta autorización dos seus pais ou titores.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

É recomendable levar ropa e calzado para traballar no campo, preferiblemente botas de auga.  IMPORTANTE: Para traballar na retirada da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario usar roupa que protexa a pel (manga longa e pantalón longo), xa que as follas desta herba son moi afiadas e poden lesionar ou irritar.

________________________________________________Vamos a celebrar una actividad de voluntariado en la Xunqueira do Lagares (Coruxo-Vigo) el sábado 22 de octubre de 2022, en horario de 9 a 12h. 

Podrá participar cualquier persoa interesada, inscribiéndose previamente, y la Asociación Fontaíña facilitará la herramienta, guantes, peto identificativo, agua y avituallamento; además de contar con un seguro de RC y accidentes. Para cada jornada habrá 5 plazas de voluntariado y un monitor.

Los menores de 16 anos deben participar acompañados dun adulto que se haga responsable de ellos y los menores de 16 a 18 anos pueden participar solos entregando previamente una autorización de los padres o tutores.  

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII


Por desgracia la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Dos de ellos (hay muchos más) van a ser combatidos mediante el trabajo del voluntariado ambiental: 
 • Presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares, y las salidas de  materiales por los aliviaderos del saneamiento, por lo que resulta necesario retirar dichos residuos para evitar que se acumulen degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local. 
 • Colonización de especies bioinvasoras como la Cortaderia selloana (Hierba de las pampas), incluída en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de 16 anos deben de venir acompañados por una persona adulta y los menores de 18 traer esta autorización de sus padres o tutores.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 
Es recomendable llevar ropa y calzado para trabajar en el campo, gorra y protector solar.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.

7/10/22

Artigo publicado por Atlántico Diario sobre a Xunqueira do Lagares


 

Resumo da actividade LIBERA 1m2 NATUREZA SEN LIXO na Xunqueira do Lagares o 25/9/2022

O día 25 de setembro de 2022 en horario de 10 a 12h, un grupo de 12 voluntarios/as, levou a cabo unha limpeza de lixo na Xunqueira do Lagares. 

Esta actividade formaba parte dunha campaña a nivel español denominada LIBERA 1m2 POLAR PRAIAS E MARES e foi convocada e organizada polo PROGRAMA LIBERA das entidades SEO-BIRDLIFE e ECOEMBES.

Retiráronse en total 32kg de lixo, dos que 24kg se correspondían con residuos sólidos urbanos non reciclables (fragmentos plásticos, residuos hixiénicos, envases deteriorados e un pneumático pequeno), 5kg de envases reciclables (botellas de polietileno, principalmente) e 3kg de botellas de vidro. Todos os residuos foron trasladados ata a illa de reciclaxe situada nas proximidades do campo de futbol de Comesaña e depositados no correspondente contedor.

Tamén se realizou un traballo de ciencia cidadá, consistente dun transecto de 126m de lonxitude e 6m de ancho na zona areosa situada na marxe da Foz do Lagares á altura da Ponte de Samil. En dita área se recolectaron, clasificaron e retiraron todos os residuos atopados seguindo as instrucións da aplicación MARNOBA. Os datos enviados serán validados e normalizados para a súa inclusión como datos adicionais do programa de seguimento de lixo mariño do Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD).


7/9/22

Convocatoria actividade LIBERA 1m2 NATUREZA SEN LIXO na Xunqueira do Lagares o 25/9/2022
O vindeiro domingo 25 de setembro, de 10:00 a 12:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Realizarase unha limpeza de lixo deste interesante espacio natural vigués.

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, refuxio de numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha salina do SXVIII.

Por desgraza, a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais. Un deles (e hai moitísimos máis) vai ser combatido mediante o traballo do voluntariado ambiental. A presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saídas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar regularmente dito lixo para evitar que se acumule degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.

A actividade forma parte da campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes.

Poderá participar calquera persoa interesada, inscribíndose previamente, e a Asociación Fontaíña facilitará luvas, peto identificativo, auga e avituallamento; ademais de contar cun seguro de RC e accidentes. Para esta xornada haberá 12 prazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar nesta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 anos deben de vir acompañados por unha persoa adulta e os menores de 16 ata 18 anos traer esta autorización dos seus pais ou titores.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

É recomendable levar roupa e calzado (botas de auga) para traballar e mancharse. Chuvasqueiro ou gorra de sol según a meteoroloxía.

__________________________________

El próximo domingo 25 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira do Lagares. Se realizará una limpieza de basura de este interesante espacio natural vigués.

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desmbocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, refugio de numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII.

Por desgracia, la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Uno de ellos (y hay muchísimos más) va a ser combatido mediante el trabajo del voluntariado ambiental. La presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares y las salidas de materiales por las alcantarillas, por lo que resulta necesario retirar regularmente esa basura para evitar que se acumule degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local.

La actividad forma parte de la campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO-Birdlife y Ecoembes.

Podrá participar cualquier persona interesada, inscribiéndose previamente, y la Asociación Fontaíña facilitará guantes, chlaeco, agua y avituallamento; además de contar con un seguro de RC y accidentes. Para esta jornada habrá 12 plazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar en esta actividad es imprescindible apuntarse previamente, mediante el envío de un correo electrónico a 
fontainhavigo@yahoo.es 

indicando los siguientes datos:
Nombre participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de 16 anos deben de venir acompañados por una persoa adulta y los menores de 16 hasta 18 anos traer esta autorización de sus padres o tutores.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Es recomendable llevar ropa y calzado (botas de agua) para trabajar y mancharse. Chubasquero o gorra de sol según la meteorología.

14/8/22

Convocatoria actividades 26 e 27/8/2022: Voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares

Como remate da campaña de voluntariado ambiental 2021-22 na Xunqueira do Lagares (Coruxo-Vigo) imos celebrar dúas xornadas de traballo o venres 26 e o sábado 27 de agosto de 2022, en horario de 9 a 12h. Ditas actividades forman parte das accións da proposta "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental", e conta co patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes, na convocatoria 21-22 de Apadriñamento de Espazos Naturais.

Poderá participar calquera persoa interesada, inscribíndose previamente, e a Asociación Fontaíña facilitará a ferramenta, luvas, peto identificativo, auga e avituallamento; ademais de contar cun seguro de RC e accidentes. Para cada xornada haberá 5 prazas de voluntariado e un monitor.


A xornada do sábado 27 está especialmente adicada ós máis novos, polo que terán prioridade de inscrición en caso de moitos solicitantes. Os menores de 16 anos deben participar acompañados dun adulto que se faga responsable deles e os menores de 16 a 18 anos poden participar sós entregando previamente unha autorización dos pai ou titores.  

En todo caso, calquera persoa pódese anotar nunha ou nas dúas xornadas sen problema.

Nelas realizaranse se eliminarán algúns exemplares da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana), retiraremos os residuos sólidos e limparemos os carteis sinalizadores deste interesante espacio natural vigués.

Durante as dúas xornadas aproveitaremos para coñecer e desfrutar da paisaxe, a flora e as aves que habitan nesta zona húmida litoral 

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, e que serve de refuxio a numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha saíña do SXVIII.

Por desgraza a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais.  Dous deles (e hai moitísimos máis) var ser combatidos mediante o traballo do voluntariado ambiental:
 • Presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saidas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar ditos residuos para evitar que se acumulen degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.
 • Colonización de especies bioinvasoras como a Cortaderia selloana (Herba das pampas), incluída no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Para participar nesta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 anos deben de vir acompañados por unha persoa adulta e os menores de 18 traer esta autorización dos seus pais ou titores.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

É recomendable levar roupa e calzado para traballar no campo, gorra e protector solar.  IMPORTANTE: Para traballar na eliminación da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario vestir roupas que protexan a pel (camiseta de manga longa e pantalón longo),  xa que as follas desta herba son moi cortantes e poden ferir ou irritar a pel.

________________________________________________Como fin da campaña de voluntariado ambiental 2021-22 en la Xunqueira do Lagares (Coruxo-Vigo) vamos a celebrar dos jornadas de trabajo el vieres 26 y el sábado 27 de agosto de 2022, en horario de 9 a 12h. Dichas actividades forman parte de las acciones de la propuesta "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental", y cuenta con el patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes, en la convocatoria 21-22 de Apadrinamiento de Espacios Naturales.

Podrá participar cualquier persoa interesada, inscribiéndose previamente, y la Asociación Fontaíña facilitará la herramienta, guantes, peto identificativo, agua y avituallamento; además de contar con un seguro de RC y accidentes. Para cada jornada habrá 5 plazas de voluntariado y un monitor.

La jornada del sábado 27 está especialmente dedicada a los máis jóvenes, por lo que tendrán prioridad de inscripción en caso de muchos solicitantes. Los menores de 16 anos deben participar acompañados dun adulto que se haga responsable de ellos y los menores de 16 a 18 anos pueden participar solos entregando previamente una autorización de los padres o tutores.  

En todo caso, cualquier persoa se puede anotar e una o en las dos jornadas sin problema.

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII

Por desgracia la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Dos de ellos (hay muchos más) van a ser combatidos mediante el trabajo del voluntariado ambiental: 
 • Presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares, y las salidas de  materiales por los aliviaderos del saneamiento, por lo que resulta necesario retirar dichos residuos para evitar que se acumulen degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local. 
 • Colonización de especies bioinvasoras como la Cortaderia selloana (Hierba de las pampas), incluída en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de 16 anos deben de venir acompañados por una persona adulta y los menores de 18 traer esta autorización de sus padres o tutores.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 
Es recomendable llevar ropa y calzado para trabajar en el campo, gorra y protector solar.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.