Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es17/12/22

Resumo da actividade LIBERA 1m2 na Xunqueira do Lagares o 10/12/2022

O día 10 de decembro de 2022 en horario de 10 a 12h, un grupo de 13 voluntarios/as, levou a cabo unha limpeza de lixo na Xunqueira do Lagares. 


Esta actividade formaba parte dunha campaña a nivel español denominada LIBERA 1m2 POLO CAMPO, BOSQUES E MONTE e foi convocada e organizada polo PROGRAMA LIBERA das entidades SEO-BIRDLIFE ECOEMBES.

Retiráronse en total 76,5kg de lixo, dos que 52,5kg se correspondían con residuos sólidos urbanos non reciclables (fragmentos plásticos -sobre todo EPS ou poliestireno expandido-, residuos hixiénicos, envases deteriorados, cordas...), 8,5kg de residuos voluminosos (postes de madeira), 11,5kg de envases reciclables (botellas de PET-tereftalato de polietileno-, principalmente) e 4kg de botellas de vidro. 


Todos os residuos foron trasladados ata a illa de reciclaxe situada nas proximidades da ponte de Samil e depositados no correspondente contedor.


Tamén se realizou un traballo de ciencia cidadá, consistente dun transecto de 173m de lonxitude e 6m de ancho nas marxes do sendeiro do Lagares. En dita área se recolectaron, clasificaron e retiraron todos os residuos atopados seguindo as instrucións da aplicación E-LITTER. 


------------------------------------------------

El día 10 de diciembre de 2022 en horario de 10 a 12h, un grupo de 13 voluntarios/as, llevó a cabo una limpieza de basuraleza en la Xunqueira do Lagares. 

Esta actividade formaba parte de una campaña a nivel español denominada LIBERA 1m2 POR EL CAMPO, MONTES E BOSQUES y fue convocada y organizada por el PROGRAMA LIBERA de las entidades SEO-BIRDLIFE ECOEMBES.

Se retiraron en total 76,5kg de basura, de los que 52,5kg se correspondían con residuos sólidos urbanos no reciclables (fragmentos plásticos -sobre todo EPS o poliestireno expandido-, residuos higiénicos, envases deteriorados, cuerdas...), 8,5kg de residuos voluminosos (postes de madera), 11,5kg de envases reciclables (botellas de PET-tereftalato de polietileno-, principalmente) y 4kg de botellas de vidro. 

Todos los residuos fueron trasladados hasta a isleta de reciclaje situada en las proximidades del puente de Samil y depositados en el correspondente contenedor.

También se realizó un trabajo de ciencia cidadana, consistente en un transecto de 173m de longitud y 6m de ancho en los márgenes del sendero del Lagares. En dicha área se recolectaron, clasificaron y retiraron todos los residuos encontrados siguiendo las instrucciones de la aplicación E-LITTER.