Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es18/6/22

"LIBERA 1M2 CONTRA LA BASURALEZA" na Xunqueira do Lagares

O pasado sábado 11 de xuño, polo serán, un pequeno grupo de voluntarios participou na limpeza de residuos sólidos na marisma do Lagares. Esta, foi celebrada ó abeiro da xornada a nivel nacional Libera: 1m2 contra la basuraleza, na que participaron numerosos cidadáns en toda España (según datos da propia organización 12.304 personas repartidas por 711 puntos de todo o país, liberando as contornas naturais de 104 toneladas de #basuraleza!
No caso da Xunqueira do Lagares se retiraron 12kg de lixo, especialmente moitísimas toalliñas húmidas que se amoreaban entre a vexetación próxima ás saídas da rede de sumidoiros que percorre o subsolo do paseo da Xunqueira do Lagares.

Asemade, aproveitouse a actividade para tomar boa nota doutros impactos que haberá que tentar de resolver en vindeiras visitas ou ben enviar un escrito ó Concello de Vigo /Servicio de Costas para que actúen:
  • Xeolocalizáronse varios exemplares(de tamaño medio e grande) de Cortaderia selloana, a planta invasora denominada "herba das pampas".  
  • Presenza dunha zona inzada doutra planta invasora Carpobrotus acinaciformis na beira do río Lagares.
  • Algúns carteis e mobiliario necesitan ser adecentados.
  • Atopáronse dous puntos nos que algunha persoa está a botar restos de material vexetal (podas, céspede) sobre a vexetación marismeña.
A Asociación Fontaíña está a desenvolver un programa de voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares patrocinado polo programa  Apadrinamientos Libera de espacios naturales 2021-22, no que se desenvolven actividades de educación ambiental e de conservación da natureza deste importante espacio natural de Vigo.

El pasado sábado 11 de junio, por la tarde, un pequeño grupo de voluntarios participó en la limpieza de residuos sólidos en la marisma del Lagares. Esta, fué celebrada al amparo de la jornada nacional Libera: 1 m2 contra la basuraleza, en la que participaron numerosos ciudadanos en toda España (según datos de la propia organización: 12.304  personas repartidas por 711 puntos de todo el país, liberando los entornos naturales de 104 toneladas de 
# basuraleza!
En el caso de la Xunqueira del Lagares se retiraron 12kg de basura, especialmente muchísimas toallitas húmedas que se acumulaban entre la vegetación próxima a las salidas del alcantarillado que recorre el subsuelo del paseo de la Xunqueira del Lagares.
Al mismo tiempo, se aprovechó la actividad para tomar buena nota de otros impactos que habrá que intentar de resolver en próximas visitas o bien enviar un escrito al Ayuntamiento de Vigo / Servicio de Costas para que actúen:
  • Se geolocalizaron varios ejemplares(de tamaño medio y grande) de  Cortaderia  selloana, la planta invasora denominada "hierba de las boquiabiertas".  
  • Presencia de una zona infestada de otra planta invasora  Carpobrotus  acinaciformis en la orilla del río Lagares.
  • Algunos carteles y mobiliario necesitan ser  limpiados.
  • Se encontraron dos puntos en los que alguna persona está echando muchos restos de material vegetal (podas, cortacésped) sobre la vegetación  marismeña.
La Asociación  Fontaíña está desarrollando un programa de voluntariado ambiental en la Xunqueira del Lagares patrocinado por el programa  Apadrinamientos Libera de  espacios  naturales 2021-22, en el que se desarrollan actividades de educación ambiental y de conservación de la naturaleza de este importante  espacio natural de Vigo.