Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es22/11/10

Resumo do obradoiro realizado na Xunqueira do Lagares o sábado 20 de novembro

Sábado 20/11/10. Obradoiro polo Litoral na Xunqueira do Lagares.
Traballos realizados: Limpeza de residuos, eliminación de flora exótica invasora (Cortaderia selloana), titorización de arboriñas de ribeira.
Horario: 10:00-13:00 h. Voluntarios: Alberto, Antonio, Eva, Lourdes, Pablo, Esther, Angel Manuel, Manuel, José e Edu. Hai que sinalar que a chegada dos compoñentes do grupo aconteceu de xeito escalonado, polo que resultou imposible facer unha presentación e posta en común dos asistentes. A medida que foron chegando, entre 10 e 10:30h., se lles facilitaba a roupa de traballo (roupa de augas, botas de goma, luvas de goma e chaleco da OMV), ferramenta (laias, pico, machada, alicates, malla de plástico, aramio de atar, titores de madeira e bolsas de lixo) e se lles explicaba a tarefa a realizar. Os participantes foron divididos en tres grupos, desenvolvendo cada un deles diferentes tarefas, que foron explicadas tanto a nivel de motivos polos que se levaban a cabo como do sistema de traballo: a)Titorización de arboriñas: dous voluntarios se encargaron de titorizar as arboriñas plantadas en anos anteriores polos voluntarios. Agunhas aínda tiñan o titor ou a malla protectora, pero en mal estado, namentras que outra non tiñan. En total titorizaron unhas 15-20 arboriñas, que deste xeito teñen protección para cando os operarios do Concello de Vigo desbrozen a maleza do paseo peonal. En vindeiras sesións continuarase con esta tarefa que non foi rematada. b)Eliminación manual de flora exótica bioinvasora: fíxose un control, mediante arrincado manual de raíz da varios exemplares de herba das pampas (Cortaderia selloana) unha herba de porte bastante elevado que inzou practicamente todo o perímetro da marisma e que, na actualidade, unha vez controlada dende hai catro anos polos voluntarios da OMV e persoal do Concello de Vigo, somentes resulta necesario controlar e eliminar os novos gromos que van saíndo cada ano. Os exemplares arrincados, media ducia, foron depositados nas marxe do paseo e se dará aviso ó tractor do Concello de Vigo para que os recolla nos vindeiros días. Unha vez rematada esta tarefa, os tres voluntarios que a realizaban se incorporaron ó grupo que limpaba lixo. Posteriormente foi detectado na zona da Foz do Lagares un grupo de herbas das pampas que estaban a agromar e que serán eliminadas en vindeiras sesións de voluntariado. c)Limpeza de lixo: Sete voluntarios levaron a cabo a limpeza manual da zona de marisma que bordea o paseo peonal e a zona da foz, por ser os lugares que máis lixo acumulan nas épocas de enchentas do río e nas mareas. Retiranronse numerosos residuos, principalmente plásticos, compresas e voluminosos (rodas, sillas, cubos) ata recolectar uns 200kg de lixo, que foron depositados en bolsas nos lugares acordados co persoal de limpeza municipal (sinais de acceso á Xunqueira do Lagares). Unha vez rematados os traballos, o grupo de voluntarios reuniuse para recoller o material, ferramenta e chalecos e se lles comunicou que se fixeran cargo da roupa de traballo para que a teñan en boas condicións para vindeiras sesións. Posteriormente o grupo realizou o avituallamento nun bar próximo (auga, refrescos, tortilla e empanadillas). Aproveitouse tamén para facer unha valoración da sesión de traballo cos participantes que amosaron unha impresión positiva do realizado. Algúns voluntarios preguntaron acerca das actividades para os vindeiros meses e se lles informu que reibirían en breve a convocatoria. A impresión do monitor é que o grupo traballou axeitadamente, con moito ánimo e rigorosidade, a pesares do tempo chuvioso co que comezou a xornada e que, por sorte, foi mellorando a partir das once da mañán.

15/11/10

Resumo da xornada de vixianza ambiental na Xunqueira do Lagares

Xoves 11/11/10. Vixianza ambiental da Xunqueira do Lagares.

Traballos realizados: Localización de exemplares de flora exótica invasora, análise de augas, valoración da evolución dos plantíos de anos anteriores, localización de desperfectos no paseo peonal e deteción de impactos ambientais

Asistentes: José Luis, Alberto, Antonio, Pilar, Esther e Edu.
Primeiramente, procedeuse a pasar lista de asistencia e presentar os compoñentes do grupo. Fíxose unha breve explicación dos valores medioambientais da Xunqueira do Lagares, a súa problemática de consevación e dos obxectivos das actividades de protección da Xunqueira do Lagares e a metodolóxía de traballo do Programa de Medio Ambiente da OMV. Posteriormente se entregou unha ficha de control, un plano da zona, bolígrafo, maletín co equipo de análise de augas e uns prismáticos. O monitor explicou detalladamente o protocolo a seguir para a realización das medicións en cada mostraxe e da toma de datos o longo do percorrido:
a)Ánalise de augas e niveis de contaminación sonora: realizáronse cinco mostraxes en diferentes zonas da marisma. Os resultados, que serán incorporados á unha base de datos máis ampla, foron os seguintes.

LUGAR

Ta

TDS

CONDUC-TIVIDADE

pH

NITRATOS

COLIFORMES

RUIDO

Ponte de Muiños

14,7

109

215

7.08

10

+

62,5

(50-75)

Ponte de madeira

14,6

114

231

6,91

10

+

56

(52-62)

Cañería dique

15,3

>2000

>4000

7,05

0

-

50,5

(42-59)

Regato Carras-queira

15,6

297

150

6,53

5

+

51

(50-52)

Ponte da Foz

14,7

1210

2420

6,92

10

+

67,5

(55-80)

OBSERVACIÓNS: Nas mostras da Ponte de Muíños e Ponte de madeira1 e 2 a auga presentaba irisacións.


b) Localización de exemplares de flora exótica bioinvasora: localizáronse 2 exemplares de tamaño medio da especie Cortaderia selloana (Herba das pampas), que serán arrincados no vindeiro obradoiro.

c) Localización de desperfectos no adoquinado do paseo peonal.: Levouse a cabo un control visual de posibles danos no adoquinado de lusa do paseo peonal, localizándose tres zonas (dúas delas con danos importantes). Enviarase unha nota ó Dpto. de xardíns para que o reparen.
d) Deteción de impactos ambientais: Foron detectados numerosos restos de lixo nas marxe do paseo a carón do río Lagares e na zona da Foz (ponte de Samil), procedentes das riadas. Serán retirados no vindeiro obradoiro.

e) Identificación de danos nas arboriñas plantadas polos voluntarios: a maior parte das arboriñas plantadas o ano pasado non tiñan o titor, aínda que algunhas presentaban malla plástica. As arboriñas de maior porte (carballos p. ex.) sobreviviron ós desbroces non selectivos realizados no verán. Tamén se observou que na zona plantada a carón do murete de pedra do paseo os cabalos pastaron na zona e causaron danos nas arboriñas. A conclusión á que se chegou é que hai que voltar a titorizar tódalas arboriñas e no caso de plantar algunha máis deben de ser árbores de 2-3m de altura alomenos.
Unha vez rematados os traballos, o grupo de voluntarios recolleu o material de análise e foron levados ata un bar situado a escasos cincuenta metros da ponte de Muíños para tomar un refresco ou bebida quente e maís un pincho ou biscoito.. Aproveitouse tamén para facer unha valoración da sesión de traballo, especialmente os voluntarios de nova incorporación (Jose Luis e Esther) que amosaron unha impresión positiva do realizado. A impresión do monitor é que o grupo traballou de xeito coordenado e con rigorosidade.