Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es11/7/19

Convocatoria da Asemblea de Fontaíña 2019

Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria de 2019 da Asociación Fontaíña


Benquerid@ soci@:

Pola presente, convocámoste á Asemblea Xeral Extraordinaria de 2019 da Asociación Fontaíña que terá lugar o vindeiro venres día 23 de xullo ás 20 h. en primeira convocatoria e ás 20:30 h. en segunda na cafetería JukeBox, sita na rúa Heraclio Botana, 4, Vigo.

A orde do día a tratar será a seguinte:

1º) Lectura e aprobación, se procede, da acta da xuntanza anterior.

2º) Elección da xunta directiva da asociación.

3º) Rogos e preguntas.