Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es19/7/22

Artigo sobre o impacto nas aves da praia canina da Foz e A Calzoa en Vigo publicado en La Voz de Galicia o 19/7/22

Reproducimos este interesante artigo de opinión publicado en La Voz de Galicia o día 19/7/22, do que son autores Mariano de la Lastra (Catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo) e José Arcas García (Doutor en Bioloxía).


9/7/22

Resumo da actividade de voluntariado na Xunqueira do Lagares do 9-7-22

Malia abafante calor e as avespas, se conseguiu arrincar dous exemplares de herba das pampas (Cortaderia selloana) de tamaño medio (uns 36 kg de peso) que estaban invadindo a Xunqueira do Lagares.


5/7/22

Convocatoria actividade 9-7-22: Voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares

 
O vindeiro sábado 9 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Nela realizarase unha limpeza de lixo, se eliminarán algúns exemplares da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana) e limparemos os carteis sinalizadores deste interesante espacio natural vigués.

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, e que serve de refuxio a numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha saíña do SXVIII.

Por desgraza a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais.  Dous deles (e hai moitísimos máis) var ser combatidos mediante o traballo do voluntariado ambiental:
 • Presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saidas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar ditos residuos para evitar que se acumulen degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.
 • Colonización de especies bioinvasoras como a Cortaderia selloana (Herba das pampas), incluída no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
A actividade forma parte das accións da proposta "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental", e conta co patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes, na convocatoria 21-22 de Apadriñamento de Espazos Naturais.

Para esta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de idade deben de vir acompañados por unha persoa adulta.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

As persoas voluntarias estarán acompañadas por un monitor da Asociación Fontaíña. Se lles facilitará ferramenta de traballo, luvas e avituallamento.

O número de prazas é limitado: 5 persoas voluntarias e 1 monitor

É recomendable levar roupa e calzado para traballar no campo, gorra e protector solar.  IMPORTANTE: Para traballar na eliminación da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario vestir roupas que protexan a pel (camiseta de manga longa e pantalón longo),  xa que as follas desta herba son moi cortantes e poden ferir ou irritar a pel.
__________________________________________________________________________________


El próximo sábado 9 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira del Lagares. En ella se realizará una limpieza de basura, se eliminarán algunos ejemplares de la bioinvasora hierba de las pampas (Cortaderia selloana) y se limpiarán los carteles señalizadores de este valioso espacio natural vigués. 

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII
Por desgracia la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Dos de ellos (hay muchos más) van a ser combatidos mediante el trabajo del voluntariado ambiental: 
 • Presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares, y las salidas de  materiales por los aliviaderos del saneamiento, por lo que resulta necesario retirar dichos residuos para evitar que se acumulen degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local. 
 • Colonización de especies bioinvasoras como la Cortaderia selloana (Hierba de las pampas), incluída en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
La actividad forma parte de las acciones de la propuesta "Xunqueira do Lagares
: Acciones de voluntariado ambiental" y cuenta con el patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO- Birdlife y Ecoembes, en la convocatoria 21-22 de Apadrinamiento de Espacios Naturales.

Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente 
mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de edad deben venir acompañados por una persona adulta.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Lss persoas voluntarias estarán acompañadas por un monitor de la Asociación Fontaíña. Se lles facilitará ferramenta de traballo, luvas e avituallamento. La Asociación dispone de seguro de RC y accidentes para voluntariado.

El número de plazas es limitado: 5 personas voluntarias y 1 monitor

Es recomendable llevar ropa y calzado para trabajar en el campo, gorra y protector solar.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.

18/6/22

"LIBERA 1M2 CONTRA LA BASURALEZA" na Xunqueira do Lagares

O pasado sábado 11 de xuño, polo serán, un pequeno grupo de voluntarios participou na limpeza de residuos sólidos na marisma do Lagares. Esta, foi celebrada ó abeiro da xornada a nivel nacional Libera: 1m2 contra la basuraleza, na que participaron numerosos cidadáns en toda España (según datos da propia organización 12.304 personas repartidas por 711 puntos de todo o país, liberando as contornas naturais de 104 toneladas de #basuraleza!
No caso da Xunqueira do Lagares se retiraron 12kg de lixo, especialmente moitísimas toalliñas húmidas que se amoreaban entre a vexetación próxima ás saídas da rede de sumidoiros que percorre o subsolo do paseo da Xunqueira do Lagares.

Asemade, aproveitouse a actividade para tomar boa nota doutros impactos que haberá que tentar de resolver en vindeiras visitas ou ben enviar un escrito ó Concello de Vigo /Servicio de Costas para que actúen:
 • Xeolocalizáronse varios exemplares(de tamaño medio e grande) de Cortaderia selloana, a planta invasora denominada "herba das pampas".  
 • Presenza dunha zona inzada doutra planta invasora Carpobrotus acinaciformis na beira do río Lagares.
 • Algúns carteis e mobiliario necesitan ser adecentados.
 • Atopáronse dous puntos nos que algunha persoa está a botar restos de material vexetal (podas, céspede) sobre a vexetación marismeña.
A Asociación Fontaíña está a desenvolver un programa de voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares patrocinado polo programa  Apadrinamientos Libera de espacios naturales 2021-22, no que se desenvolven actividades de educación ambiental e de conservación da natureza deste importante espacio natural de Vigo.

El pasado sábado 11 de junio, por la tarde, un pequeño grupo de voluntarios participó en la limpieza de residuos sólidos en la marisma del Lagares. Esta, fué celebrada al amparo de la jornada nacional Libera: 1 m2 contra la basuraleza, en la que participaron numerosos ciudadanos en toda España (según datos de la propia organización: 12.304  personas repartidas por 711 puntos de todo el país, liberando los entornos naturales de 104 toneladas de 
# basuraleza!
En el caso de la Xunqueira del Lagares se retiraron 12kg de basura, especialmente muchísimas toallitas húmedas que se acumulaban entre la vegetación próxima a las salidas del alcantarillado que recorre el subsuelo del paseo de la Xunqueira del Lagares.
Al mismo tiempo, se aprovechó la actividad para tomar buena nota de otros impactos que habrá que intentar de resolver en próximas visitas o bien enviar un escrito al Ayuntamiento de Vigo / Servicio de Costas para que actúen:
 • Se geolocalizaron varios ejemplares(de tamaño medio y grande) de  Cortaderia  selloana, la planta invasora denominada "hierba de las boquiabiertas".  
 • Presencia de una zona infestada de otra planta invasora  Carpobrotus  acinaciformis en la orilla del río Lagares.
 • Algunos carteles y mobiliario necesitan ser  limpiados.
 • Se encontraron dos puntos en los que alguna persona está echando muchos restos de material vegetal (podas, cortacésped) sobre la vegetación  marismeña.
La Asociación  Fontaíña está desarrollando un programa de voluntariado ambiental en la Xunqueira del Lagares patrocinado por el programa  Apadrinamientos Libera de  espacios  naturales 2021-22, en el que se desarrollan actividades de educación ambiental y de conservación de la naturaleza de este importante  espacio natural de Vigo.

28/2/22

Resumen intermedio del Programa LIBERA "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental" (Octubre 2021-Febrero 2022)

El pasado 13/10/2021 tuvimos la buena noticia de haber sido seleccionados en el programa LIBERA para desarrollar una serie de actividades de voluntariado ambiental en la Xunqueira do Lagares. A continuación resumimos las acciones realizadas hasta el 28/2/22:

 Limpieza de residuos: Se realizaron dos sesiones de limpieza de residuos en la marisma de la Xunqueira do Lagares. Esto nos permitió retirar un total de 70 kg de basura que, por suerte, ya no están en la marisma.
Control de flora exótica bioinvasora): Se realizó una inspección y eliminación de rebrotes de la especie invasora Cortaderia Selloana en la Xunqueira do Lagares. De momento solo se ahn retirado unos pocos brotes de esta planta bioinvasora que llegó a ser una verdadera plaga en la Xunqueira do Lagares.

Preparación de vivero y plantaciones de árboles autóctonos. Durante tres jornadas diferentes y gracias a la colaboración de estudiantes de ciencias y a personas voluntarias, se preparó un pequeño vivero y se realizaron dos plantaciones de especies autóctonas (carballo, sauce, laurel) en los márgenes de la Xunqueira do Lagares.


Divulgación de los valores naturales y la conservación de la Xunqueira do Lagares: Se impartió una charla sobre nuestro programa de voluntariado y una salida a la marisma para observar aves invernantes. Participaron voluntarios y público general.

Queremos dar las gracias a todos/as los que habeis participado y al Programa Libera por su apoyo como patrocinador.
30/3/21

Sesión técnica virtual "Claves para la planificación del control de Cortaderia selloana"

 

O pasado 23/3/21 celebrouse a sesión técnica virtual "Claves para la planificación del control  de Cortaderia selloana" na que estabamos inscritos como asitentes. Agradecémoslle a STOP CORTADERIA LIFE a organización desta xornada tan interesante.