Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es22/6/24

Xornada de eliminación de plantas exóticas bioinvasoras na Xunqueira do Lagares (Vigo)

Hoxe foron retirados varios exemplares de herba das pampas (Cortaderia selloana) e de Zandeteschia aethiopica na marisma da Xunqueira do Lagares en Vigo.

Estas accións de voluntariado ambiental forman parte dun programa de apadriñamento de espazos naturais do Proxecto Libera co patrocinio de SEO-Birdlife e Ecoembes.
Hoy fueron retirados varios ejemplares de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) y de Zandeteschia aethiopica en la marisma de la Xunqueira do Lagares en Vigo.

Estas acciones de voluntariado ambiental forman parte de un programa de apadrinamiento de espacios naturales del Proyecto Libera con el patrocinio de SEO-Birdlife y Ecoembes.29/2/24

Convocatoria actividade "Libera 1m2 por los ríos, lagos y embalses" na Xunqueira do Lagares

 


O vindeiro domingo 10 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Realizarase unha limpeza de lixo deste interesante espacio natural vigués.A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, refuxio de numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha salina do SXVIII.

Por desgraza, a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais. Un deles (e hai moitísimos máis) vai ser combatido mediante o traballo do voluntariado ambiental. A presenza de residuos sólidos, tanto polas enchentas do río como polas pleamares e as saídas de materiais polos sumidoiros, polo que resulta necesario retirar regularmente dito lixo para evitar que se acumule degradando unha zona de enorme importancia natural a nivel local.

A actividade forma parte da campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes.

Poderá participar calquera persoa interesada, inscribíndose previamente, e a Asociación Fontaíña facilitará luvas, peto identificativo, auga e avituallamento; ademais de contar cun seguro de RC e accidentes. Para esta xornada haberá 12 prazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar nesta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 anos deben de vir acompañados por unha persoa adulta e os menores de 16 ata 18 anos traer esta autorización dos seus pais ou titores.

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

É imprescindible levar botas de auga e roupa para traballar e mancharse. Chuvasqueiro ou gorra de sol según a meteoroloxía.

__________________________________

El próximo domingo 10 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira do Lagares. Se realizará una limpieza de basura de este interesante espacio natural vigués.

La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desmbocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, refugio de numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII.

Por desgracia, la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Uno de ellos (y hay muchísimos más) va a ser combatido mediante el trabajo del voluntariado ambiental. La presencia de residuos sólidos, tanto por las crecidas del río como por las pleamares y las salidas de materiales por las alcantarillas, por lo que resulta necesario retirar regularmente esa basura para evitar que se acumule degradando una zona de enorme importancia natural a nivel local.

La actividad forma parte de la campaña a nivel nacional "LIBERA 1m2: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO-Birdlife y Ecoembes.

Podrá participar cualquier persona interesada, inscribiéndose previamente, y la Asociación Fontaíña facilitará guantes, chlaeco, agua y avituallamento; además de contar con un seguro de RC y accidentes. Para esta jornada habrá 12 plazas de voluntariado acompañados por 2 monitores.

Para participar en esta actividad es imprescindible apuntarse previamente, mediante el envío de un correo electrónico a 
fontainhavigo@yahoo.es 

indicando los siguientes datos:
Nombre participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de 16 anos deben de venir acompañados por una persoa adulta y los menores de 16 hasta 18 anos traer esta autorización de sus padres o tutores.

Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Es imprescindible llevar botas de agua y ropa para trabajar y mancharse. Chubasquero o gorra de sol según la meteorología.

Calendario das vindeiras actividades de voluntariado na Xunqueira do Lagares


8/3/24 pola tarde: Control da herba invasora Cortaderia selloana.

9/3/24 pola tarde: Control da herba invasora Cortaderia selloana.

10/3/24 pola mañán: Xornada LIBERA 1M2, Limpeza de lixo na marisma.

5/4/24 pola tarde: Control da herba invasora Cortaderia selloana.

6/4/24 pola tarde: Control da herba invasora Cortaderia selloana.

7/4/24 pola mañán: Control da herba invasora Cortaderia selloana e limpeza de lixo.


25/2/24

Resumo das actividades realizadas no programa de apadriñamento de espazos naturais Libera na Xunqueira do Lagares (12/10/23-29/2/24)

O pasado de octubre de 2023 recibimos a boa nova da selección no programa LIBERA  de Apadriñamento de Espazos Naturais para desenvolver unha serie de actividades de voluntariado ambiental na Xunqueira do Lagares denominado "Xunqueira do Lagares: control de especies invasoras mediante voluntariado ambiental". A continuación resumimos as acciónes realizadas ata o 28/2/24. 

Elimináronse  varios exemplares da herba invasora Cortaderia selloana, de tamaño medio e pequeno,  e se continuou co inventariado dos exemplares que restan por eliminar. Retiráronse un total de 89 kg de lixo que, por sorte, xa non están na marisma. Plantáronse 6 exemplares de loureiro (Laurus nobilis), precisamente nalgunas das zonas onde se eliminaron grandes ejemplares da herba invasora Cortaderia selloana. Tamen se realizaron varias visitas á zona para dar a coñecer as súas aves e charlas a escolares.

O noso agradecemento ó Programa Libera, SEO e Ecoembes polo seu apoio a todas estas actividades e ás persoas voluntarias participantes.25/9/23

Próximas actividade de voluntariado ambiental: 1-10-2023 na Xunqueira do Lagares


 

O vindeiro domingo 1 de outubro de 2023, de 10:00 a 13:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Nela se eliminarán algúns exemplares da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana) neste interesante espazo natural vigués.

A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, e que serve de refuxio a numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha saíña do SXVIII.

Para esta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 años deberán participar acompañados dun adulto que se faga cargo deles;  os menores de 16 a 18 anos poderán participar sós previa autorización dos seus pais ou titores (Enlace descarga documento autorización).

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

As persoas voluntarias estarán acompañadas por un monitor da Asociación Fontaíña. Se lles facilitará ferramenta de traballo, luvas e avituallamento.

É recomendable levar roupa para traballar no campo e botas de auga pola elevada humidade do terreo.  IMPORTANTE: Para traballar na eliminación da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario vestir roupas que protexan a pel (camiseta de manga longa e pantalón longo),  xa que as follas desta herba son moi cortantes e poden ferir ou irritar a pel.

________________________________

El próximo domingo 1 de octubre de 2023, de 10:00 a 13:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira do Lagares. Se eliminarán algunos ejemplares de la hierba bioinvasora (Cortaderia selloana) en este interesante espacio natural vigués.


La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII

Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de edad deben venir acompañados por una persona adulta. Los menores de 16 a 18 anos podrán participar solos previa autorización de sus padres o tutores (Enlace descarga documento autorización).


Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Las personas voluntarias estarán acompañadas por un monitor de la Asociación Fontaíña. Se les facilitará herramienta de trabajo, guantes y avituallamento. La Asociación dispone de seguro de RC y accidentes para voluntariado.

Es recomendable llevar ropa para trabajar en el campo y botas de agua por la elevada humedad del terreno.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.

1/9/23

Resumo das actividades LIBERA na Xunqueira do Lagares no mes de agosto

Os días 30 e 31 de agosto realizáronse as dúas derradeiras actividades do programa de apadriñamento de espazos naturais LIBERA "Xunqueira do Lagares: fomento e divulgación da biodiversidade" patrocinado por SEO-Birdlife e Ecoembes. Nestas dúas xornadas se protexeron e titorizaron varios exemplares de carballo, se eliminaron as espigas dos exemplares da herba invasora Cortaderia selloana e se fixo unha limpeza de lixo na marisma.


O programa desenvolveuse desde octubre de 2022 ata agosto de 2023 e permitiu a realización de diferentes actividades de voluntariado ambiental. A modo de resumo destacar a recollida dun total de 247kg de residuos da marisma ou a
eliminación 160kg da planta invasora Cortaderia selloana.

A asociación Fontaíña quere agradecer a todas as persoas voluntarias que participaron e axudaron a mellorar a natureza da Xunqueira do Lagares.Los días 30 y 31 de agosto se realizaron las dos últimas actividades del programa de apadrinamiento de espacios naturales LIBERA "Xunqueira del Lagares: fomento y divulgación de la biodiversidad" patrocinado por SEO-Birdlife y Ecoembes. En estas dos jornadas se protegieron y tutorizaron varios ejemplares de roble, se eliminaron las espigas de los ejemplares de la hierba invasora Cortaderia selloana y se hizo una limpieza de basura en la marisma.

El programa se desarrolló desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023 y permitió la realización de diferentes actividades de voluntariado ambiental. A modo de resumen destacar la recogida de un total de 247kg de residuos de la marisma o la eliminación 160kg de la planta invasora Cortaderia selloana.

La asociación Fontaíña quiere agradecer a todas las personas voluntarias que participaron y ayudaron a mejorar la naturaleza de la Xunqueira del Lagares.

12/8/23

Próximas actividades de voluntariado ambiental: 30 e 31-8-2023 na Xunqueira do Lagares

Os vindeiros  mércores 30 e xoves 31 de agosto de 2023, de 9:00 a 12:00 horas, a Asociación Fontaíña organiza unha actividade de voluntariado ecolóxico na Xunqueira do Lagares. Nela se eliminarán algúns exemplares da bioinvasora herba das pampas (Cortaderia selloana), realizaranse traballos de protección de arboriñas e limpeza de lixo neste interesante espazo natural vigués.


A Xunqueira do Lagares é unha marisma situada na foz do río Lagares. Trátase dun espazo de grande valor ecolóxico, e que serve de refuxio a numerosas aves migradoras. Ademais, ten valor histórico pola presenza dos restos dunha saíña do SXVIII.

Por desgraza a Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientais.  Un deles (e hai moitísimos máis) var ser combatidos mediante o traballo do voluntariado ambiental:


A actividade forma parte das accións da proposta "Xunqueira do Lagares: Acciones de voluntariado ambiental", e conta co patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proxecto de SEO- Birdlife e Ecoembes, na convocatoria 22-23 de Apadriñamento de Espazos Naturais.

Para esta actividade é imprescindible apuntarse previamente, mediante o envío dun correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es 

indicando os seguintes datos:
Nome participante/s
Tfno. de contacto
Os menores de 16 años deberán participar acompañados dun adulto que se faga cargo deles;  os menores de 16 a 18 anos poderán participar sós previa autorización dos seus pais ou titores (Enlace descarga documento autorización).

Lugar de encontro: Ponte de madeira do Lagares, na estrada Muíños-Samil. 

As persoas voluntarias estarán acompañadas por un monitor da Asociación Fontaíña. Se lles facilitará ferramenta de traballo, luvas e avituallamento.

É recomendable levar roupa para traballar no campo e botas de auga pola elevada humidade do terreo.  IMPORTANTE: Para traballar na eliminación da herba das pampas (Cortaderia selloana) é necesario vestir roupas que protexan a pel (camiseta de manga longa e pantalón longo),  xa que as follas desta herba son moi cortantes e poden ferir ou irritar a pel.

________________________________

El próximo miércoles 30 y jueves 31 de aogosto, de 9:00 a 12:00 horas, la Asociación Fontaíña organiza una actividad de voluntariado ecológico en la Xunqueira do Lagares. Se eliminarán algunos ejemplares de la hierba bioinvasora (Cortaderia selloana), realizaremos trabajos de cuidado de árboles autóctonos y limpiaremos basura en este interesante espacio natural vigués.


La Xunqueira do Lagares es una marisma ubicada en la desembocadura del río Lagares. Se trata de un espacio de gran valor ecológico, y que sirve de refugio a numerosas aves migradoras. Además, tiene valor histórico por la presencia de los restos de una salina del SXVIII
Por desgracia la Xunqueira do Lagares presenta diversos problemas medioambientales. Uno de ellos (hay muchos más) van a ser combatidos mediante el trabajo del voluntariado ambiental: 
La actividad forma parte de las acciones de la propuesta "Xunqueira do LagaresAcciones de voluntariado ambiental" y cuenta con el patrocinio de "LIBERA: NATURALEZA SIN BASURA", un proyecto de SEO- Birdlife y Ecoembes, en la convocatoria 22-23 de Apadrinamiento de Espacios Naturales.

Para esta actividad es imprescindible apuntarse previamente 
mediante el envío de un correo electrónico a 

fontainhavigo@yahoo.es

indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos participante/s
Tfno. de contacto
Los menores de edad deben venir acompañados por una persona adulta. Los menores de 16 a 18 anos podrán participar solos previa autorización de sus padres o tutores (Enlace descarga documento autorización).


Lugar de encuentro: Puente de madera del Lagares, en la carretera Muíños-Samil. 

Las personas voluntarias estarán acompañadas por un monitor de la Asociación Fontaíña. Se les facilitará herramienta de trabajo, guantes y avituallamento. La Asociación dispone de seguro de RC y accidentes para voluntariado.

Es recomendable llevar ropa para trabajar en el campo y botas de agua por la elevada humedad del terreno.  IMPORTANTE: Para trabajar en la eliminación de la hierba de las pampas (Cortaderia selloana) es necesario vestir ropas que protejan la piel (camiseta de manga larga y pantalón largo),  ya que las hojas de esta hierba son muy cortantes y pueden herir o irritar la piel.