Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es
Tfno.: 67945722228/2/10

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria

Pola presente, queda convocada a Asemblea Xeral Ordinaria de 2010 da Asociación Fontaíña que terá lugar o vindeiro venres día 5 de marzo ás 19:30 h. en primeira convocatoria e ás 20:00 h. en segunda no local de xuntanzas do Centro Cívico do Casco Vello sito na rúa Oliva nº12, Vigo.

A orde do día a tratar será a seguinte:

1º) Lectura e aprobación, se procede, da acta da xuntanza anterior.

2º) Balance contable e memoria de actividades de 2009.

3º) Plano de traballo e presuposto para 2010.

4º) Rogos e preguntas.

No hay comentarios: