Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es18/5/08

"Amigos da beiramar" achegará aos escolares vigueses ao medio litoral

O programa educativo “Amigos dá beiramar” é unha iniciativa medioambiental que levará a cabo a Asociación Fontaíña, baixo patrocinio de Attitudes (Iniciativa Social de Audi), que pretende dar a coñecer aos escolares vigueses o seu litoral, coa finalidade de que aprecien os seus valores naturais, culturais e problemática medioambiental.
Un dos ditos máis comúns entre a poboación local é que Vigo é unha cidade que vive de costas ao mar. Se ben a economía viguesa depende en grande parte da intensa actividade portuaria (mercancias, pesca, cruceiros, vela,…) tamén é verdade que o enorme desenvolvemento do porto creou unha barreira que dificulta a conexión dos habitantes da urbe co mar.
A asociación Fontaíña pretende achegar uns 20 centros educativos de 5º e 6º de Educación Primaria de Vigo (arredor de 600 escolares) a espazos naturais do seu litoral que coñecen como lugar de lecer (no verán sobre todo) pero descubríndolles os ecosistemas e seres vivos que neles habitan.
Plantéxanse os seguintes obxectivos para a campaña.
a) Compatibilizar a conservación do litoral co seu uso educativo.
b) Promover a participación escolar na defensa da natureza.
c) Dar a coñecer unha zona de interese ambiental nunha área intensamente urbanizada.
Os centros escolares que participen no proxecto realizarán as seguintes actividades:
a) Charla, acompañada de diapositivas, sobre o litoral de Vigo, duns 30 minutos de duración, seguida de coloquio. Entrega de material didáctico para traballar en clase.
b) Visita polo litoral vigués, cun percorrido desde Cabo de Mar (Alcabre) ata a Xunqueira do río Lagares (Coruxo) de algo menos de dúas horas de duración, acompañados por monitores. Ao longo do percorrido os participantes investigarán o medio natural, os aproveitamentos económicos de cada zona, os impactos medioambientais que causa a actividade humana, ademais de posibles solucións para conseguir un desenvolvemento sostible.c) Ao rematar a excursión realizarase un pequeno obradoiro de voluntariado ambiental na marisma da Xunqueira do Lagares no que se levarán a cabo diversas actividades, (segundo a época que sexa) como plantacións, eliminación de flora exótica invasora, análise da contaminación das augas, colocación de carteis sinalizadores ou limpeza de lixo.

Concretamente, o pasado venres 16 de Maio pola mañá, iniciaronse as actividades de Amigos dá Beiramar, coa participación do colexio CEIP Carrasqueira, escollido polo seu alto compromiso na conservación do contorno natural de Coruxo, con asistencia dos representantes de Attitudes e cunha presentación do programa aos medios de comunicación.

3/5/08

Artigo e entrevista sobor do Obradoiro da Natureza de Fontaíña


Vos achegamos un par de enlaces nos que se informa das actividades do grupo xuvenil da Asociación Fontaíña.

O primeiro é una entrevista no programa Voz Natura de Radio Voz que lle fixeron a Mónica Alcántara, responsable do Obradoiro da Natureza. Cliqueade na web de Voz Natura no programa do 23 de marzo. A entrevista comeza arredor do minuto 31 do programa.

A seguinte achega informativa é un artigo aparecido na revista Infoxove de abril. Atoparalo na páxina 16 da mesma.

Siluetas para a festa de Voz Natura


O pasado sábado 26 de abril a Asociación Fontaíña organizou un novo Obradoiro da Natureza cos rapaces do seu grupo xuvenil. A actividade, celebrada no Centro Cívico do Casco Vello, tiña como obxectivo a preparación da exposición dos traballos feitos nesta segunda participación no Concurso Voz Natura. Dita exposición poderá ollarse, xunto co resto de participantes (sobre todo colexios), na Festa Voz Natura que se celebrará o vindeiro 7 de xuño en Culleredo (A Coruña).
A exposición de Fontaíña estará feita coas siluetas en cartón (reutilizado) dos nenos, facendo os diferentes traballos levados a cabo ao longo destes meses (limpezas, caixas-niño, plantíos,…).
Como podedes apreciar polas imaxes os nenos da Asociación Fontaíña, pasaronno moi ben coloreandose a si mesmos.