Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es
Tfno.: 67945722215/4/08

Asemblea Xeral Extraordinaria

Pola presente, queda convocada a Asemblea Xeral Extraordinaria 2008 de Fontaíña, que terá lugar o vindeiro día 18 de abril ás 19:00 h. en primeira convocatoria e ás 19:30 h. en segunda no local da Asociación Cultural A Revolta, sito na rúa Real-nº32, Vigo, e coa seguinte proposta de orde do día:

1º) Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral anterior.
2º) Elección da Xunta Directiva da Asociación.
3º) Rogos e preguntas.


Os socios e socias que desexen delegar o seu voto noutro socio ou socia poden solicitar o envío do documento de delegación de voto en Asembleas Xerais de Fontaíña na súa dirección de correo electrónico.

No hay comentarios: