Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es
Tfno.: 67945722219/6/12

Inspección ambiental na Xunqueira do Lagares.


 
O pasado xoves 26/4/12, polo serán, un grupo de catro persoas voluntarias da OMV, acompañados polo monitor de Fontaíña realizaron unha visita á Xunqueira do Lagares (Coruxo-Vigo) coa finalidade de identificar impactos ambientais e revisar tarefas a realizar en vindeiros obradoiros de voluntariado medioambiental.  
 
Unha vez reunidos os asistentes se explicaron as tarefas a realizar e se asignaron diferentes labouras a cada unha das parellas de voluntarios en que se dividiu o grupo.

  • Control do estado das arboriñas plantadas: Se fixo unha revisión do estado no que se atopaban as arboriñas plantadas en diferentes campñas dende hai catro anos.
  • Revisión de danos no paseo peonal: Localizáronse as zonas do paseo nas que o pavimento se atopaba deteriorado, coa finalidade de avisar ó Concello de Vigo para que proceda a súa raparación.
  • Outras incidencias:  Comprobouse o derrubamento dunha casa que tiña un expediente de demolición por edificación ilegal, denunciado hai anos pola Asociación Fontaíña e o Concello de Vigo.  Tamén se localizou un sector da Xunqueira con entullos e lixo que habería que retirar. 
 
Se fixo unha revisión de tarefas pendentes para proximas sesións:
  • Elaborar informe de estado do paseo peonal e envialo a Parques e Xardíns.
  • Titorizar algunha arboriñas que non están cos titores.
  • Desbroces desilvas e podas de leña morta selectivas en varios sectores do paseo.
  • Abonado xeral das arboriñas.
  • Retirada de lixo da zona da Carrasqueira.
  • Enviar un escrito a Medio Ambiente e a Obras para que tapén un enorme burato do paseo peonal (zona Muíños-Discoteca) e un verquido de entullo no final do paseo.
  • Reparar un cartel sinalizador na Ponte de Samil.

No hay comentarios: